De Verbindende Kracht

Herman

Deze training heeft mij vertrouwen gegeven m.b.t. verantwoord gebruik en advies van producten.