De Verbindende KrachtDe do en don’t van het 4 levelschema

De do en don’t van het 4 levelschema

Het 4 level schema biedt een heel andere kijk op gezondheid. Een gezondheid waar gekeken wordt naar het totaalplaatje in plaats van alles los van elkaar te zien en alleen de symptomen te bestrijden.

Je hebt een klacht die maar niet over wil gaan. Wat doe je? Je gaat naar de huisarts en komt terug met een medicijn/middel dat de klacht moet verminderen of laten verdwijnen. Maar begrijp je dan wat de oorzaak is van je klacht? En wat als je klacht toch maar steeds terug blijft komen of er een andere klacht voor in de plaats komt?

Dit is een echte don’t voor het 4 level schema.

Hierbij wordt een klacht juist in zijn totaliteit bekeken. Liggen er oorzaken van deze klacht op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau (het niveau van de zingeving). Pas als je begrijpt waardoor een klacht is ontstaan kan de voedingsbodem van de klacht verdwijnen, waardoor ook de klacht zelf verdwijnt. Dit is de grote do van het 4 level schema: alomvattend, dus geen symptoombestrijding.